Adószámadó Könyvelő Adószakértő Bevallás készítő és Pályázatíró Iroda

„Adóból se többet se kevesebbet, mint, amennyi feltétlenül szükséges.”, avagy „A törvény azért van, hogy azt ismerjük és betartsuk”

Cégautó adó

Telefonszám: 06 20 396 2665

E-mail:adoszamado@gmail.com

E-mail:fokonyvelo@adoszamado.hu

Elérhetőségünk:

 

A cégautóadó rendszere 2013-2014-2015-2016.

Az adóköteles autók köre nem változott, illetve az adófizetésre kötelezettek személye sem.
Nem új az a szabály sem, hogy adómentes az a személygépkocsi, melyet kizárólag az OEP által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében üzemeltetnek.
Felhívom a figyelmet a „
kizárólag” szóra. Amennyiben az orvosnak egyéb bevétele is keletkezik (pl. üzemorvosi szerződéseket is ellát) akkor az adómentesség nem alkalmazható.
A cégautóadó mértéke a 2011-ben kizárólag annak teljesítményétől függött, és mindössze kétféle mértéke volt.


2012-től a cégautóadó mértéke a teljesítményen kívül a környezetvédelmi besorolástól is függ!

Elő kell hát venni újra a forgalmi engedélyeket, hogy meghatározhassuk, mennyi adót kell fizetni:
http://www.adonavigator.hu/images/stories/tab.jpg

 

A teljesítményt a forgalmi engedély P.2. jelzése mellett találjuk, a környezetvédelmi besorolást pedig a V.9. jelzés mellett.

 

Az a szabály változatlan, hogy a negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó. Levonásra a negyedév azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén van lehetőség, amelyben HA:

1. a személygépkocsi utáni cégautóadó- és gépjárműadó-kötelezettség egyaránt fennállt, illetve

2.  az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. A gépjárműadó első félévi részletét az idén 2012.03.19-éig kellett megfizetni.

 

Szükséges és javasolt DOKUMENTUMOK a negyedéves elszámolások mellékleteként:

1. Forgalmi engedély első oldalának másolata

2. Gépjárműadó befizetési csekk eredetije vagy másolata

3. Útnyilvántartás a költségelszámoláshoz (jogszabályban előírt tartalommal)

 

 

A cégautó adó vagyoni típusú adó, amelyet a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi után kell fizetni. (Tehát megfordult a logika 2012-től, most már nem az számít, hogy a céges autót használja-e valaki magán célra, vagy sem!)

A fizetési kötelezettség az alábbi személygépkocsik után áll fenn:

· amelyek a hatósági nyilvántartás szerint nem magánszemély tulajdonában (lízingelésében) áll és/vagy

· amelyek után költséget, ráfordítást számoltak el.

Adókötelezettség a külföldi rendszámmal ellátott személygépkocsira is kiterjed, ha a személygépkocsi után költséget számoltak el! (Pl. CZ, SK)

Az adó alanya az, aki a személygépkocsi után költséget számol el – ez lehet akár magánszemély, akár vállalkozás. Tehát

· a cégek a tulajdonukban lévő (vagy lízingelt) személygépkocsik után mindenképpen kötelesek cégautó adót fizetni, míg

· a magánszemélyek csak akkor, ha a használat költségeinek elszámolására tételes költségelszámolást alkalmaznak.

Költségnek minősül

· anyag-, kenőanyag költsége,

· javítás, karbantartás díja,

· bérleti díja, lízingdíja,

· értékcsökkenési leírás,

· felelősségbiztosítás és a casco díja,

· járműadó.

Tehát, ha a fentiek költségelemek közül bármelyik elszámolásra kerül egy adott személyautóval kapcsolatosan, beáll a cégautó adó fizetési kötelezettség.

Nem minősül teljes költségelszámolásnak (tehát nincs cégautó adó kötelezettség)

· amikor az egyéni vállalkozó vagy az őstermelő igazolás nélkül havi 500 kilométer utat számol el átalányban

· amennyiben a hivatali, üzleti utazás saját (vagy házastárs tulajdonában álló) személygépkocsi használatával történik, s az utazások költségei, a kiküldetési rendelvény alapján számolják el.

saját gépjárművel történő helyközi munkába járás költségtérítése (9 Ft/km).

Cégautó adó elszámolása

adoszamado     adószámadó iroda            adószámadó              Adószámadó            adóSZÁMadó           adoSZAMado           ADÓSZÁMADÓ     ADÓszámADÓ        ADÓszámadó